Perkembangbiakan Tanaman Secara Generatif dan Vegetative

Cara Berkembang Biak Tanaman Secara Vegetative Dan Generatif - perkembangbiakan atau perbanyakan tanaman perupakan proses pembuatan individu baru. Seperti tanaman budidaya juga mempunyai kemampuan untuk perbanyakan secara generative (kawin /seksual) menggunakan biji misalnya dan secara vegetative (aseksual/tak kawin). tergantung dengan sifat biologis tanaman itu sendiri. 

a).        Perkembangbiakan Tumbuhan Secara Generatif
Perkembangbiakan tanaman secara generatif (perbanyakan seksual atau perkembangbiakan secara kawin). Perbanyakan Tumbuhan secara generatif ini hanya bias dilakukan oleh tanaman yang menghasilkan biji. Biji mempunyai peranan penting dalam siklus hidup tanaman. Peranan biji dalam sebuah siklus hidup tumbuhan sebagai alat pemancaran dan sebagai alat perlindungan kepunahan pada keadaan yang tidak menguntungkan untuk berkecambah biji. Selain itu, biji berperan sebagai sumber makanan sementara untuk lembaga dan sebagai sumber untuk menurunkan sifat-sifat kepada generasi berikutnya.Biji tanaman yang kecil sangat mudah untuk oleh angin, air, hewan maupun manusia. Hal ini yang dapat mempercepat penyebaran tumbuhan. Selain itu melalui perkembangbiakan secara generatif ini tanaman dapat menghasilkan biji dalam waktu yang relatif singkat terutama pada tanaman  semusim. Misalnya bayam, kangkung, sawi-sawian, kacang panjang dan kacang tanah yang mampu menghasilkan biji setelah 6-8 minggu setelah perkecambahan. Sedangkan kemampuan berkecambah biji tanaman budidaya dengan semakin masaknya biji akan semakin besar. Tetapi ada beberapa jenis tanman budidaya yang bijinya dapat berkecambah walaupun bijinya belum masak sebelum bijinya mencapai tingkat kemasakannya.  Selain itu biji-biji tanaman juga mempunyai umur dan masa dormansi yang relatif lama sehingga. Apabila biji tanaman tersebut berkecambah dan tumbuh di lahan persemaiandengan sempurna makan kita akan mendapatkan individu baru leuh banyak.
Akan tetapi perkembangbiakan atau juga sering disebut dengan perbanyak secara generative memiliki kekurangan kekurangan yang cukup berarti. Kekurangannya yaitu:
  •  Berbuahnya cukup lama
  •  Tidak semua sama dengan sifat induknya
  •  Pohonya biasanya tinggi
  •  Pembuatan bibit cukup lama

Perbanyakan secara generative juga memiliki banyak kelebihan atau manfaat yang dapat kita peroleh. Kelebihan atau manfaat dari perbanyakan secara generative ini adalah
  •  Permabanyakan bias sekala besar
  •  Memiliki perakaran yang kuat.
  •  Tidak merusak bagian tanaman dari induknya.
  
Baca Juga:

b).  Perbanyakan Tanaman Secara Vegetatif
penegertiandari perbanyakan secara vegetatif/aseksual (tak kawin) adalah perbanyakan tanaman menggunakan bagian-bagian tanaman untuk menghasilkan indifidu baru. Bagian bagianyang dapat dijadikan indifidu baru yaitu bagian akar batang dahan dan daun. Ciri-ciri tanaman yang dapat dikembangbiakan secara vegetatif adalah tanaman yang jika dilihat dari sisi morfologinya adalah tanaman yang memiliki biji berkeping 2 atau disebut juga tumbuhan dikotil.
Ada bermacam-macam pemanfaatan tanaman secara vegetatif, dimulai dari memancaatkan akar batang ranting/dahan dan ada pula yang memanfaatkan daun. Akan tetapi setiap bagian yang di manfaatkan berbeda, berbeda pula cara perbanyakannya. Untuk caranya disini akan di sebutkan 5 cara yaitu:
1).  Mencangkok 
Mencangkok merupakan perbanyakan tanaman secara vegetative dengan memanfaatkan bagian ranting tanaman untuk dijadikan indifidu baru. Yaitu dengan cara menumbuhkan akar dahulu sebelum ranting dipotong dan ditanam

2).  Merunduk
Merunduk merupakan perbanyakan tanaman dengan cara vegetati dengan cara merundukan ranting yang dapat mencaoai tanah dan ditimbun. Perbanyakan tanaman ini sama dengan mencangkok. Merunduk ini ada du cara yaitu merunduk tunggal yang akan menghasilkan 1 individu. Dan merunduk secara majemuk, cara ini akan menghasilkan individu baru lebih dari 1.

3).  Menyambung
Menyambung merupakan perbanyakan tanaman dengan cara menggabungkan dua tanaman untuk memperoleh hasil yang maksimal. Cara ini menggunakan 2 tanaman yang unggul untuk di gabungkan. Unggul pada perakaran dan ungul pada produksinya.

4). Okulasi
Okulasi merupakan perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menggabungkan batang bawah dan mata tunas (entres). Perbanyakan tanaman dengan cara okulasi ini sering juga di sebut dengan menempel. Yaitu menempel mata tunas pada batang bawa. Cara ini juga prinsipnya sama dengan menyambung, yaitu dengan menggabungkan sifat unggul antar dua indukan. Perbanyakan tanaman dengan cara okulasi ini ada 2 jenis yaitu okulasi hijau dan okulasi coklat. Yang membedakan okulasi hijau dan okulasi coklat adalah pada mata tunas/entres. Okulasi hijau yaitu mata tunas yang digunakan adalah mata tunas yang berwarna hijau. Sedangkan okulasi coklat yaitu matanutanas yang digunakan berwarna coklat

5).  Setek
Perbanyakan tanaman ini merupakan perbanyakan tanaman secara vegetatif denga cara memisahkan bagian bagian tanaman untuk dijadikan indifidu baru. Ada tiga bagina tanaman yang sering digunakan untuk dijadikan individu baru dengan cara setek yaitu daun, akar dan batang

Sekian penjelasan singkat tentang Cara Berkembang Biak Tanaman Secara Vegetative Dan Generatif dari penulis pustaka petani semoga bermanfaat

SALAM TANI

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel